00 386 41 733 302

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – POSREDNIK PRI PRODAJI NAMESTITEV IN ARANŽMAJEV

——————————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————————————-

Turistična agencija KREATIVNE POTI D.O.O(v nadaljevanju agencija) prodaja oziroma posreduje aranžmaje in namestitve drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev, namestitev. Za aranžmaje, namestitve drugih organizatorjev potovanj tako veljajo njihovi splošni pogoji, ki so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov ter katalogov, dostopni pa so tudi na organizatorjevi spletni strani. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je vedno navedeno na pogodbi/računu. Sestavni del pogodbe o potovanju so tudi program potovanja oziroma katalog in cenik organizatorja s splošnimi pogoji organizatorja potovanja. Podpisnik pogodbe/računa o potovanju v imenu vseh prijavljenih oseb soglaša s prejetim programom in splošnimi pogoji organizatorja.

REZERVACIJE IN PLAČILA

V primeru  spletne prodaje ( v tem primeru mora stranka – kupec poslati potrditev rezervacije na elektronski naslov info@kreativnepoti.si s svojimi podatki) se pogodba o potovanju šteje za sklenjeno   s prejetjem plačila akontacije na transakcijski račun agencije in da so splošni pogoji s strani potnika – stranke sprejeti in se z njimi strinja. Agencija računa prijavnino v višini 10 € na pogodbo – račun, katera je nevračljiva.

V kolikor plačila  ne prejemo v roku ( velja za pogodbe, kjer je možno oz. določeno plačilo na obroke), kateri je določen na računu smatramo, da je stranka od pogodbe odstopila enostransko in rezervacija je avtomatsko stornirana, stranka pa ni upravičena do nikakršnih povračil. V primerih, ko za določen aranžma veljajo drugi pogoji kot pogoji organizatorja potovanja, je to izrecno napisano na pogodbi o potovanju. Splošni pogoji in določila organizatorjev, so dostopni v katalogih in na spletnih straneh organizatorjev, kadarkoli pa so na voljo tudi na prodajnem mestu TA Kreativne poti.

V primeru višje sile »force majeure«, ko organizator ne more izvesti potovanja (vojna, epidemija, nemiri, zaprtje meja ipd.) in na to nima nikakršnega vpliva, agencija jamči, da se v svojem imenu in imenu stranke maksimalno trudi povrniti vplačana sredstva ali vsaj del teh, upošteva pa se takrat aktualni zakon (lahko interventni) Republike Slovenije. Agencija si v takšnem primeru pridržuje pravico do plačila svojega dela, najmanj 15 € vendar ne več kot 5% vrednosti aranžmaja.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Turistična agencija Kreativne poti se zavezuje, da podatke ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drugi način, ne bodo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi cesar so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave. Spletne strani uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku na strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se prav tako lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili. Če »piškotke« onemogočite, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in agencija za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potovalne dokumente voucherje stranka prejme najkasneje 7 dni pred odhodom na svoj elektronski naslov v kolikor je rezervacija plačana v celoti. V nasprotnem primeru se smatra, da je stranka od pogodbe odstopila enostransko. Stranka katera enostransko odstopi od pogodbe ni upravičena do nikakršnih povračil.

Potnik si je dolžan sam priskrbeti informacije o potovalnih dokumentih , ki jih potrebuje za vstop v posamezno državo. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Vse informacije o vizumih potniki dobijo pri Ministrstvu za zunanje zadeve, konzularni oddelek v Ljubljani. ( velja za slovenske državljane ). Potniki ostalih držav si morajo to informacijo pridobiti na svojem zunanjem ministrstvu.

———————————————————————————————————————————————————

PONUDBE PREKO PORTALA MEGABON

stranke katere se odločajo za nakup ponudbe preko portala Megabon, naprošamo, da pred nakupom preverijo splošne pogoje ponudnika, saj imamo lahko v istem kampu več različnih ponudb za mobilne hiške za katere lahko veljajo drugačni pogoji.

Pravica do odstopa od pogodbe v primeru, da ste kupili kupon preko portala Megabon, katero določa

43.č člen

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v kolikor je namestitev rezerviral za točno določen datum in pri katerem se podjete Kreativne poti zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost.

V kolikor rezervacija za točno določen datum ni opravljena ima potrošnik pravico v 14 dneh od nakupa kupona preko portala Megabon zahtevati vračilo kupnine od portala Megabon.

 ———————————————————————————————————————————————————————————————

 

SLIKE IN OPISI NAMESTITEV

Agencija Kreativne poti d.o.o. prevzema / pridobiva slike in opise namestitev od lastnikov / ponudnikov, zato ni v nobenem trenutku odgovorna zanje.

Vse slike in opisi namestitev so na voljo tudi na uradnih spletnih stranek lastnika / ponudnika in so v vsakem trenutku dostopni.

SPREMEMBA ARANŽMAJA IN ODPOVED ARANŽMAJA S STRANI POTNIKA

Vsak potnik ima pravico do spremembe že potrjene rezervacije. ( glede na razpoložljivost kapacitet)

Vsaka sprememba ( ime nosilca rezervacije, število oseb) se obračuna 15 € za administrativne stroške.

Sprememba  potovanja s strani potnika mora biti podana pisno na info@kreativnepoti.si najmanj teden dni pred potrjenim odhodom.

Pri odpovedi potovanja se potniku  obračunajo storno stroški ponudnika/organizatorja potovanja glede na dan poslane odpovedi in administrativni stroški v višini 15 €. Vsaka odpoved s strani potnika mora biti poslana na info@kreativnepoti.si.

Agencija si pridružuje pravico obračunati administrativne stroške v višini najman 15 € in ne več kot 10% aranžmaja tudi pri vračilih povezanih z odpovedmi zaradi COVID -19.

Vračilo se izvede v zakonskem roku.

Zavarovanje odpovedi potovanja

Gostom lahko na njihovo željo uredimo zavarovanje rizika odpovedi potovanja v primeru bolezni, smrti..

Pogoje in cene odpovedi pošljemo na željo potnika na elektronski naslov.

Zavarovanja sklepamo z zavarovalnico Generali D. D.

V kolikor gost odpove potovanje zaradi bolezni, smrti in zavarovanja nima sklenjenega vračilo kupnine ni mogoče.

V primeru potnikove odpovedi potovanja vračilo zneska za zavarovalno premijo ni mogoče.

ponudniki/lastniki in pogoji – VEDNO NAPISANO NA POTOVALNEM DOKUMENTU OZ. NA PREDRAČUNU / RAČUNU / POGODBI

POGOJI ODPOVEDI AGENCIJE KREATIVNE POTI V KOLIKOR NA POGODBI – RAČUNU PONUDNIK NI ZAVEDEN

Če potnik želi odpovedati potovanje mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stornacije (po ZVPot t.i. “odstopnina”). Veljajo dejanski stroški organizatorja potovanja, če ni navedeno drugače, velja naslednja lestvica – za odpoved:

– do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 50%,

– od 29 do 22 dni pred odhodom organizator zadrži 65 %,

– od 21 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 85 %,

– od 14 do 0 dni pred odhodom organizator zadrži 100 % cene aranžmaja,

– če se potnik ne pojavi (»no show«), ali odpove aranžma že po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

Prijavnino, ki je obračunana ob rezervaciji ne glede na razlog in čas odpovedi zadrži agencija.

Skladno s 6. točko prvega odstavka 43.a členom ZVPot potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, NIMA pravice, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe brez plačila stroškov odpovedi (pravica iz 43.č člena ZVPot).

 

MOBILNE HIŠKE, ŠOTORI, PRIKOLICE – ponudniki

Happy Camp in Aqua Camp – storno stroški, pritožbe, povračila

Happy Camp S.p.A. (Happy Camp)

Via Campanello, 14

37014 Castelnuovo del Garda – Verona, Italy

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov družb Arena Tursit S.r.l. in Happy Camp S.p.A.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

 

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški:

do 60 dni pred prihodom 10%

od 59 do 30 dni pred prihodom 25%

od 29 dni do 9 dni pred prihodom 50 %

od 8 dni do 4 dni pred prihodom 75%

od 3 dni do dneva prihoda 100%

Obračunavanje posebnih ponudb (3=4, 6=7, 5=7, 10=14, itd.)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izveden storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Arena Tourist S.r.l. in Happy Camp S.p.A najkasneje 10 delovnih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomanjkljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Arena Tourist in Happy Camp , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomanjkljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomanjkljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja v Italijo. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 7 delovnih dneh od prejema pritožbe. Za morebitne spore je pristojno sodišče v Veroni Italija.

https://www.happycamp.com/en/terms-and-conditions

 

KNAUS ADRIATIC – ALBATROSS REISEN d.o.o. – storno stroški, pritožbe, povračila

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov družbe KNAUS ADRIATIC d.o.o. Kandlerova 8, HR-52440, Poreč.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 45 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

 

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški:

V primeru odpovedi rezervacije s strani gosta so pogoji naslednji: do 45 dni pred datumom prihoda zaračunamo 20 % celotnega zneska bivanja; od 44. do 28. dni pred datumom prihoda zaračunamo 60 % celotnega zneska bivanja; od 28. dni do 3 dni do prihoda zaračunamo 85 % celotnega zneska bivanja; od 2 dni ali v primeru ne prihoda zaračunamo 100 % celotnega zneska bivanja.

Rezervacijo je možno odpovedati samo v pisni obliki.

 

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

 

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru KNAUS ADRIATIC d.o.o. Kandlerova 8, HR-52440 Poreč, najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Knaus Adriatic , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

https://www.albatross-reisen.de/en/agb.html

Cherry tour s.r.o. – storno stroški, pritožbe, povračila

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe Cherry tour s.r.o.

Zengrova 480/27
703 00 Ostrava – Vítkovice, Češka
————————-
Partizanska 41
Poreč Hrvaška

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški:

 • do 45 dni pred prihodom v  mobilno hiško: 20 % celotne vrednosti oz. najmanj 50 eur
 • od 29. do 3. dni pred prihodom v  mobilno hiško: 50% celotne vrednosti;
 • od 2 do 0  dni pred prihodom v  mobilno hiško: 100 % celotne vrednosti;

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Cherry tour s.r.o. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Cherry tour s.r.o. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Češko. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Lošinjska plovidba Turizam d.o.o.

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe Lošinjska plovidba i Turizam d.o.o.

Lošinjskih brodograditelja 47
Mali Lošinj Hrvaška

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Lošinjska plovidba i Turizam d.o.o. najkasneje 8 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Lošinjska plovidba i Turizam d.o.o. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

do 30 DNI  20% STORNO STROŠKI

OD 30 DNI do 15 dni 50 % STORNO STROŠKI

DO 14 DNI 90% STORNO STROŠKI

NO SHOW 100% STORNO STROŠKI

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Lošinjska plovidba najkasneje 8 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Lošinjska plovidba , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Navores d.o.o. Kamp Dole Živogošče

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe Navores d.o.o.

Porat 136

21329 Živogošće

Hrvatska

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeruNavores d.o.o. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom hoteli Živogošće d.d. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

od dneva rezervacije pa do 50 dni do prihoda se zadrži administrativne stroške v višini 20 %

od 49 dni do prihoda do dneva prihoda storno stroški 100%
Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Navores d.o.o.. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikomNavores d.o.o. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

KAMP PORAT POVLJANA PAG

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe kamp Porat Povljana Pag.

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru kamp Porat najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom kamp Porat , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

do 30 dni pred prihodom 20%

do 14 dni pred prihodom 50%
do 7 dni pred prihodom 75 %
do 1 dan pred prihodom 90%
no show 100%

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru VISA PROMET D.O.O. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom VISA PROMET D.O.O. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

VISA PROMET D.O.O. RIMSKI PUT TROGIR ( KAMP ROŽAC)

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe hoteli Visa promet d.o.o. Rimski put 2b Trogir Hrvaška

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Visa Promet d.o.o. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom visa promet d.o.o. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

do 21 dni pred prihodom 25%

do 14 dni pred prihodom 50%
do 7 dni pred prihodom 75 %
do 1 dan pred prihodom 90%
no show 100%

 

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru VISA PROMET D.O.O. najkasneje 15 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom VISA PROMET D.O.O. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Adria more d.o.o. IDOM REISEN – Brune Bušića 43, Pakoštane – storno stroški, pritožbe, povračila

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov družbe Adria more d.o.o. – Brune Bušića 43, Pakoštane

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

–  do  35 dni 20 %
– od 35  do  16 dni  50 %
– od 16 dni do 1 dneva 90%
– no show 100%

Obračunavanje posebnih ponudb (6=7,  12=14)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

 

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Adria more d.o.o. – Brune Bušića 43, Pakoštane, najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Adria more d.o.o. – Brune Bušića 43, Pakoštane , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Autokamp Klenovica Luje d.d.

 

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic,  družbe Luje d.d. 51252 Klenovica | Hrvatska | Croatia

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

OD DNEVA REZERVACIJE DO 21 DNI PRED ODHODOM 10% CELOTNE VREDNOSTI + 15 EUR ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV

OD 20 DNI DO DNEVA PRIHODA 100% STORNO STROŠKI

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Luje d.d. najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Luje d.d. , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

KAMP MEDITERAN D.O.O. HRVAŠKA

KAMP SELCE, LJUTIĆ, PUNTICA, LANTERNA, NAVIS, PORTON BIONDI,…

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov družbe KAMP MEDITERAN D.O.O. SAMOBOR HR.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

OD DNEVA REZERVACIJE DO 21 DNI PRED ODHODOM 20% CELOTNE VREDNOSTI + 15 EUR ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV

OD 20 DNI DO DNEVA PRIHODA 100% STORNO STROŠKI

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru KAMP MEDITERAN D.O.O. SAMOBOR najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom KAMP MEDITERAN SAMOBOR , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Gebetsroither International, 8940 Weißenbach/Liezen, Austria

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov, prikolic družbe Gebetsroither International, 8940 Weißenbach/Liezen, Austria

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

Storno stroški – pogoji odpovedi:
– do 60 dni pred odhodom – 20%
– 59 – 30 dni pred odhodom – 50%
– 29 – 4 dni pred odhodom – 90%
– 3 – 0 dni pred odhodom – 100%

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Gebetsroither najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Gebetsroither , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja v Avstrijo. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Liburnia  – Medveja camping resort

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, družbe Liburnia hoteli M. Tita 198 Tel. +385 (0)51 710 450
51410 Opatija, Croatia

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

Storno stroški – pogoji odpovedi:

➢ bivanje med 01.04.- 10.06. & 30.08.-31.10.– 3 dni pred prihodom se računa 1 nočitev + 20 eur
➢ bivanje med 11.06.-25.06. – 5 dni pred prihodom se računa 2 nočitvi + 20 eur
➢ bivanje med 26.08.-29.08. – 10 dni pred prihodom se računa 3 nočitve + 20 eur.

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Liburnia hoteli najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Liburnia hotelir , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Human Company Altomincio Family park

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic, šotorov, prikolic družbe Human Company Italija

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

Storno stroški – pogoji odpovedi:
– od dneva rezervacije do 30 dni pred prihodom 20%
– od 30 dni do 7 dni pred odhodom – 50%
– od 7 dni do 1 dan pred odhodom – 75%
– dan prihoda ali no show – 100%

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Human company najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Human company , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja v Italijo. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

G.P. SERVICE KAMP INDIJE

A. ŠANTIĆA 1, POREČ HR

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic družbe G.P. SERVICE.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

Storno stroški s strani gosta

 

Do 30 dan pred prihodom 15%

–          Od 30 do 14 dni pred prihodom 30%

–          Od 13 do 7 dni 50%

–          Od 6 do 3 dni 80%

–          Od 2 dni do dneva prihoda ali no show 100%

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru G.P. SERVICE najkasneje 10 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom G.P. SERVICE , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Kamp Bunja Brač d.o.o.

Supetar, Hrvaška

 

Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic kampa Bunja Brač d.o.o.

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroški

V kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

 

storno stroški s strani gosta

od dneva rezervacije do 45 dni pred prihodom 35%

od 44 dni do 31 dni pred odhodom 60%

do 30 dni 100%

PRITOŽBE

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izvedene storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru kamp Bunja d.o.o., najkasneje 30 koledrskih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomankljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom kampa Bunja , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomankljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomankljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomankljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško.. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 8 delovnih dneh od prejema pritožbe.

Adriatic Campovi – storno stroški, pritožbe, povračila

Adriatic Campovi, ulica grada Vukovara 269G/6 Zagreb HR
Kreativne poti d.o.o. nastopa kot posrednik pri prodaji mobilnih hišic  družbe Adriatic Campovi

Prijava in plačilo ob prijavi:

 • ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek potnikov, kraj bivanja ter njihove rojstne datume;
 • ob prijavi je potrebno plačilo 30% celotnega zneska;
 • do 30 dni pred odhodom je potrebno poravnati celoten znesek.
 • dinamika plačil je navedena na računu – pogodbi

Storno stroškiV kolikor je rezervacija odpovedana s strani potnika, je potrebno stornacijo poslati v pisni obliki na elektronski naslov: info@kreativnepoti.si.

 

STORNO STROŠKI S STRANI GOSTA

do 30 dni pred odhodom 10% od celotnega zneska rezervacije

od 29 dni do 15 dni 30% od celotnega zneska

od 14 dni do 7 dni 50% od celotnega zneska

od 7 dni do dneva prihoda 100%

Obračunavanje posebnih ponudb (3=4, 6=7, 5=7, 10=14, itd.)

V kolikor pride pri obračunavanju posebnih ponudb do menjave terminov, se gratis dnevi vedno odštejejo od nižje cene.

Pritožbe

Vsak potnik – imetnik pogodbe, ima v primeru neprimerno izveden storitve pravico do reklamacije oz. pritožbe. Potnik je dolžan reklamacijo uveljaviti v zakonsko določenem roku organizatorja potovanja v tem primeru Adriatic Campovi najkasneje 7 delovnih dni od zaključka potovanja. Vsak potnik mora morebitne pomanjkljivosti poskušati odpraviti že s predstavnikom Adriatic Campovi , kateri je prisoten v vsakem kampu. V kolikor pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti , se naredi zapisnik o pomanjkljivostih, katerega podpišeta obe strani. Zapisnik se pošlje priporočeno na naslov Kreativne poti d.o.o., Tržaška cesta 22 6230 Postojna. K zapisniku se priloži čim več gradiva, ki dokazujejo pomanjkljivosti. Vse morebitne pritožbe bomo poslali na sedež podjetja na Hrvaško. Organizator potovanja mora odgovoriti na pritožbo v 7 delovnih dneh od prejema pritožbe. Za morebitne spore je pristojno sodišče v Zagrebu HR.

Postojna, 10.3.2020

OSNOVNA NAVODILA ZA POTNIKE VELJA ZA VSE KAMPE – bivanje v mobilnih hiškah, klasičnih šotorih, glamping šotorih in prikolicah

Spoštovani potniki,

Pred odhodom na Vaš oddih smo vam pripravili nekaj koristnih informacij glede bivanja v kampih oziroma mobilnih hiškah, da bo vaše bivanje čim bolj prijetno. Naprošamo Vas, da si spodnja navodila preberete.

Na pogodbi-računu in na potovalnih dokumentih je vedno napisano kdo je lastnik mobilnih hišk. Vsak kamp ima več vrst mobilnih hišk, katere se med seboj razlikujejo po velikosti, starosti, opremi, lokaciji in prevdsem splošnih pogojih. Da ne bi prihajalo do pomote vedno piše na potovalnih dokumentih PONUDNIK/LASTNIK le teh. Vsak kamp ima tudi svoje mobilne hiške in te so tudi predstavljene na uradnih spletnih straneh od kampa.

Hiške od zunanjih ponudnikov niso predstavljene na uradnih spletnih straneh od kampa.

Prijava  in odjava v kamp

Ure prijave in odjave so navedene na voucherju katerega ste prejeli, v kolikor pridete na check in prej ni nujno, da se boste lahko prijavili pred napisano uro. V kolikor se boste odjavili kasneje, Vam lahko zaračunajo pozno odjavo oz. dodatni dan. V kolikor pridete kasneje, kot je določeno morate o tem nujno obvestiti kamp, saj recepcije delajo običajno do 19 oz. 20 ure.

Recepcije v kampih

Na voucherju, katerega ste prejeli po elektronski pošti je navedeno kdo je ORGANIZATOR oziroma LASTNIK mobilnih hišk, tako, da se je potrebno prijaviti tudi na njihovih recepcijah ( v kolikor kamp ni lastnik hišk) in tukaj Vam bojo povedali lokacijo vaše mobilne hiške, saj so to zunanji ponudniki mobilnih hišk.

Lokacija mobilnih hišk/prikolic/šotorov

Četudi je bila ob prijavi podana želja glede lokacije same mobilne hiške ( senca, bližina morja, v bližini trgovine, igral,…) ni nujno, da bo ta želja upoštevana. V kolikor Vam lokacija hiške ne ustreza to takoj javite predstavniku v kampu/recepciji in v kolikor bo možno, vam dodelijo drugo lokacijo. Hiške od istega lastnika so vedno skupaj. Hiške se lahko nahajajo na katerikoli lokaciji znotraj kampa. Točna lokacija mobilne hiške je znana po prihodu v kamp. Agencija Kreativne poti nima nobenega vpliva na lokacijo mobilne hiške. Agencija ne odgovarja za lokacijo mobilnih hišk v samem kampu.

Predstavniki v kampih/pritožbe

Oseba pri kateri boste opravili prijavo,( velja za zunanje ponudnike) je tudi predstavnik oz. zastopnik lastnika mobilnih hišk in pri njemu / njej dobite vse potrebne informacije glede mobilnih hišk in kampa. Tam kjer so hiške direktno od kampa urejate vse na glavni recepciji. Agencija vedno nastopa samo v vlogi posrednika pri prodaji in vam nudi pomoč pri reševanju morebitnih pritožb, zato morajo biti pritožbe vedno napisane skladno s spodnjimi navodili.

Predstavniku / recepciji  javite v kolikor opazite v hiški kakšno pomanjkljivost ( čistoča, pomanjkljiva  oprema, kakšna morebitna okvara), da le to čimprej odpravite. Vsako pomanjkljivost je potrebno nujno javiti predstavniku / recepciji v kampu, da se le ta čim prej odpravi v kolikor je mogoče. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam organizator/lasntnik ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja  .V primeru, da  napake/pomanjkljivosti ne boste javili predstavniku/recepciji bomo smatrali, da ste se z izbrano namestitvijo strinjali in pritožbe kasneje niso možne. V kolikor odprava pomanjkljivosti ni mogoča nujno napišite reklamacijski zapisnik, kjer je potrebno nujno opisati zakaj morebitne pomanjkljivosti ni bilo mogoče odpraviti

( podpisan mora biti obvezno s strani predstavnika), kateri bo služil kot dokaz ob morebitni pritožbi ob vrnitvi domov. Pritožbe morajo biti poslane po pošti na sedež podjetja. Pritožb brez zapisnikov in brez drugih dokazov ( slike,video, izjave prič,..) ne bomo obravnavali. Pritožb poslanih po elektronski pošti ne bomo obravnavali.

Pritožb, katere se ne nanašajo direktno na namestitev ( vzdževalna dela v kampu, izgradnja novih objektov, cest, kanalizacije,hrup) ne bomo obravnavali, saj to ni odgovornost ponudnika/lastnika mobilnih hišk.

Pritožbe so v skladu s splošnimi pogoji organizatorja/lastnika poslane naprej lastniku.

Število oseb v mobilni hiški

Vsaka hiška ima dovoljeno maksimalno število oseb. Štejejo vse osebe ne glede na starost ( tudi dojenčki in majhni otroci). Vedno je določeno število osnovnih ležišč in dodatnih ležišč. ( 4+2, 4+1, 6+2, 6+1, 5+1,…). Število oseb določa proizvajalec/ponudnik hišk. V hiški, ki je velika napr. 32m2 je laho max. število oseb napr. 6 ( 4+2), 7 ( 6+1) ali pa samo 4.

Standardne velikosti dvojne postelje so od 130 do 160 cm x 190-200 cm, enojne pa od 65 – 80 cm x 190-200 cm in to se šteje za osnovna ležišča, dodatna ležišča so pogradi, raztegljivi kavči, zložljive postelje.. in so običajno namenjena otrokom. Omejitev ( starost, velikost, kg) na dodatnem ležišču določa ponudnik.
V kolikor se prijavi več oseb, kot dovoljeno ima lastnik/predstavnik pravico, da zavrne bivanje in v tem primeru povračilo stroškov ni upravičeno. V primeru nejasnosti nas prosim kontaktirajte.

Posteljnina, brisače, stvari za osebno nego, čistila, posoda

V mobilnih hiškah ni posteljnine in brisač, razen tam kjer je navedeno drugače. Prinesite svoje, razen , če ste jih ob rezervaciji naročili ( tam kjer je to mogoče). Vzglavniki, odeje so na voljo.

Stvari za osebno nego in čistila prinesite svoje.

Vsaka hiška ima na voljo osnovno posodo za kuhanje, v kolikor potrebujete kaj posebnega

( palični mešalnik, toaster,…) prinesite svoje.

Wi-fi v kampih

dostopnost, delovanje, morebitno plačilo je vedno v pristojnosti kampa in ne lastnika/ponudnika mobilnih hišk. Za  morebitna vprašanja glede wi-fi ja se obrnite na glavne recepcije kampa.

Bazeni, restavracije, trgovine, animacija in ostala ponudba

Obratovanje bazenov, trgovin,….je vedno v domeni kampa in ne ponudnika mobilnih hišk. V kolikor imate vprašanja med bivanjem v kampu se obrnite na glavno recepcijo.

Hišni ljubljenčki

V kolikor ni navedeno drugače niso dovoljeni v mobilnih hiškah.

Kjer so dovoljeni je za njih potrebno plačilo in predhodna potrditev s strani lastnika mobilnih hišk.

Kavcija, turistična taksa in prijava gosta

V vseh mobilnih hiškah je potrebna kavcija v gotovini, katero Vam v kolikor ni nič poškodovano vrnejo ob koncu vašega bivanja.

Turistična taksa in prijava gosta ( enkratno) se plača na glavni recepciji kampa. Pri nekaterih ponudnikih je turistična taksa vključena v ceno najema.

Avtomobili

V ceno najema hiške je vedno vključeno samo eno vozilo, v kolikor pridete z več vozili je potrebno dodatno plačilo po rednem ceniku kampa.

Končno čiščenje

Po odhodu iz mobilnih hišk je potrebno odnesti smeti, izprazniti hladilnik in pomiti posodo, tudi tam kjer je plačilo za čiščenje obvezno. Tam kjer je čiščenje opcijsko pomeni, da sami temeljito očistite hišico, sicer Vam od kavcije odtrgajo za čiščenje.

Kategorizacija kampa oz. mobilnih hišk, šotorov,…

Kategorizacija kampa in mobilnih hišk od ponudnika nista običajno ista, saj gre za popolnoma drugačno vrednotenje. Naprimer kamp, ki ima uradno 4* ni nujno, sa so hiške tudi 4*. Ponekod je navedeno, da so hiške starejšega tipa in tako primerne za manj zahtevne goste.

V enem kampu je lahko tudi več deset ponudnikov mobilnih hišk, šotorov, prikolic,…..

Za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte na info@kreativnepoti.si in z veseljem vam bomo odgovorili na vprašanja.

POSTOJNA 10.10.18

 VELJA ZA VSE NAMESTITVE

PRAVICA  DO SPREMEMB IN ODPOVEDI

Agencija Kreativne poti nastopa kot posrednik pri prodaji turističnih kapacitet.
Organizator ( velja za vse) si pridržuje pravico do spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni možno napovedati, se jim izogniti ali jih odpravit (glej točko 1.).

Organizator ( velja za vse) si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom.

Organizator ( velja za vse) si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Organizator lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z organizatorjem, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil posrednika Kreativne poti.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da organizator odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru organizatorjeve odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa posrednik  potnika nemudoma obvesti.
Posrednik ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem organizatorju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko organizator namesti potnika v drug objekt enake ali višje kategorije.

———————————————————————————————————————————

odpoved potovanja

 

Postojna, 2. 12. 2018

 

Turistična agencija Kreativne poti, d.o.o.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Več o piškotkih.